Provádíme lepení

Lepení Pars Komponenty1 Lepení Pars Komponenty3 Lepení Pars Komponenty2

 • Skel do rámu dveří, oken a mezistěn dle požadavků zákazníka
 • HPL desek do rámu dveří a mezistěn dle požadavku zákazníka
 • Sendvičových dveří a sendvičových dílů dle požadavků zákazníka
 • Ostatních materiálů

Veškerá lepení jsou prováděla dle normy DIN 6701 ve klasifikaci A1, A2, A3

Lepící stroje a zařízení

 • Pracoviště lepení certifikovaná dle DIN 6701
 • Hydraulický lis s topnými deskami firmy Casolin
 • Elektricky vyhřívané lisovací přípravky

Další služby

 • Řízení a kontrola procesu lepení specializovanými pracovníky (EAE, EAS, EAB)
 • Příprava dokumentace dle příslušných norem
 • Počítačové monitorování lepicího procesu se záznamem
 • Kontrola pevnosti lepených spojů v certifikovaných zkušebnách
 • Poradenská činnost

Certifikáty:

 • DIN 6701-2 – A1 – Lepené spoje v kolejových vozidlech a jejich součástech