V roce 1900 byla ve Studénce založena Vagónka se záměrem vyrábět železniční kolejová vozidla. V průběhu její historie došlo k několika změnám názvu (Moravskoslezská Vagónka, ČKD Vagónka, …).
Waggonfabrik Staudinger

Po roce 1990 prochází obdobím velkých změn, jejichž výsledkem bylo zeštíhlení firmy. To znamenalo delimitovat některé výroby mimo podnik, což výrazně přispělo ke vzniku firmy Pars Komponenty s.r.o., která se rozhodla odkoupit know-how na výrobu vagónových komponentů.

V roce 1999 byla ve firmě zahájena výroba těchto komponentů, přičemž v době svého vzniku zaměstnávala firma 30 zaměstnanců.

Dnes se společnost Pars Komponenty zabývá vývojem a výrobou komponentů pro hromadné dopravní prostředky osob, zejména železničních vozů, metra, tramvají, trolejbusů, autobusů…

Nosným výrobním programem společnosti je výroba vnitřních a vnějších dveří, dveřních pneumatických a elektrických systémů, oken, zdvihacích plošin pro imobilní cestující a interiérových mezistěn pro hromadné dopravní prostředky.

Pars Komponenty 10 Pars Komponenty 11 Pars Komponenty 12

Cílem společnosti je uspokojit náročného zákazníka ve všech fázích nového komponentu pro nové nebo rekonstruované dopravní prostředky tak, abychom dosáhli pohodlného a bezpečného užívání komponentů koncovými uživateli – spokojenými cestujícími.