Rámcová kupní smlouva – Všeobecné nákupní podmínky Pars Komponenty s.r.o. 

 

VNP 2021 ČJ

VNP 2021 EN

VNP 2021 DE

 

Platnost VNP byla stanovena na dobu neurčitou. Objednávky kupujícího budou obsahovat pouze odkaz na ně, s povinností stran se jimi řídit. Toto pravidlo bude platit do doby, než se strany písemně dohodnou jinak.