ÚČAST SPOLEČNOSTI PARS KOMPONENTY S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH 2019-2021
2104280217-a3vertical

VÝVOJ SPECIÁLNÍCH KOMPONENTŮ PRO DOPRAVNÍ SYSTÉMY VE SPOLEČNOSTI PARS KOMPONENTY S.R.O.

verze_pro_tisk-page-001

______________________________________________________________________________________________________________________________________
projekt2
Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti PARS KOMPONENTY

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004731

 

Společnost PARS KOMPONENTY s.r.o. splnila podmínky pro získání finanční podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost a získala finanční dotaci.

 

Dne 1. února 2017 zahájila společnost Pars Komponenty realizaci vzdělávacího projektu „Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti PARS KOMPONENTY“ s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004731

 

Rodinná firma PARS KOMPONENTY vyvíjí a vyrábí komponenty pro hromadné dopravní prostředky, zejména železničních vozů, metra, tramvají, trolejbusů autobusů. Projekt se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců, coby hlavního faktoru rozvoje a úspěchu na trhu. Výběr osob a návrh školení vychází z důkladné analýzy potřeb a koncepce rozvoje lidských zdrojů ve společnosti. Projekt je realizován plně v souladu s cíli a pravidly výzvy OPZ č. 43 a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR /dále jen ESF/ a prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost /dále jen OPZ/

 

Projekt bude realizován v období od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2019

 

Školení je zaměřeno na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců zařazených do cílové skupiny projektu.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Celkově je do projektu zapojeno 103 zaměstnanců společnosti PARS KOMPONENTY, CZ – ISCO 1,2,3,4,7,8,9. Z toho bude minimálně 95 účastníků. Tyto osoby se účastní projektu formou absolvování školení v rámci klíčových aktivit.

 

U všech zapojených osob, které tvoří cílovou skupinu projektu, se jedná o zaměstnance společnosti.

 

Projektové aktivity:

 

 • Obecné IT
 • Specializované IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání
 • Interní lektor

 

Cílem všech projektových aktivit je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Název projektu:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (85%), a státního rozpočtu České republiky (15%).

 

Názvy vzdělávacích aktivit:

Anglický jazyk

Ruský jazyk

K2 – Propojení controllingu a projektového řízení

 

Obecný cíl vzdělávacích aktivit:  

 • Rychle a odborně řešit požadavky zákazníků
 • Reagovat odpovídajícím způsobem na potřeby v oblasti projektové činnosti zahraničních zákazníků a umět komunikovat v angličtině za účelem eliminace chyb ve čtení norem a legislativních dokumentů
 • Zkvalitnit poskytované projekční služby a komunikační proces se zahraničními zákazníky
 • Zajistit dobré jméno společnosti a zvýšit spokojenost zákazníků
 • Zvýšit konkurenceschopnost a růst firmy na anglicky mluvících trzích
 • Zadávat, řídit a vyhodnocovat zakázky v systému K2
 • Nastavit controllingové mechanismy z původního informačního systému do K2 za účelem kontinuální kontroly činností podniku v průběhu roku

Termín realizace: 3/ 2017 – 8/2017

 

Publicita dalších dotací

 

publicita-investice