Naše kultura

1. Ve všem, co děláme, vidíme zákazníka

2. Vysoký standard kvality odvedené práce je pro každého z nás samozřejmostí

3. Věříme ve svou budoucnost a plníme si sny

4. Přijímáme osobní odpovědnost za vše, co děláme

5. Každý rozvíjí svůj talent ve prospěch firmy a práce nás baví

6. Komunikujeme otevřeně, jasně a včas

7. Vážíme si času druhých, ctíme pořádek, čistotu a bezpečí

8. Iniciativa je naše cesta, hledáme řešení

9. Chováme se tak, jak bychom chtěli, aby se druzí chovali k nám