Hlavně ať se otevřou dveře! aneb den otevřených dveří ve společnosti Pars Komponenty s.r.o.

Ve čtvrtek 9. září 2021 proběhl ve firmě Pars Komponenty s. r. o. den otevřených dveří. Akce probíhala od 11 hodin dopoledne do večerních 19 hodin. Událost byla uspořádána pro veřejnost a školy s cílem

dát široké veřejnosti možnost nahlédnout do výrobního procesu unikátních produktů a zaujmout tak potenciální zaměstnance společnosti. Prezentovala se ryze česká a vývojářská výrobní společnost s vlastním produktem. Společnost Pars Komponenty má dlouhodobě vybudované jméno v celém světě, především v Evropě, Kanadě, USA, Rusku a Indii.

V rámci dne otevřených dveří probíhaly v půlhodinových intervalech komentované prohlídky celého areálu společnosti. U hlavní vstupní brány bylo připraveno milé přivítání s malými drobnostmi pro radost malých návštěvníků a poučením o bezpečnosti pohybu ve výrobní společnosti. Samotná prohlídka byla rozdělena do tří sekcí. První byla ukázka showroomu s podrobným výkladem vývojářů a konstruktérů ke všem typovým výrobkům. Každý výrobek na showroomu byl plně funkční a návštěvníci si jej mohli vyzkoušet.

Druhá sekce byla věnována prohlídce všech výrobních prostor, svářečské školy a rekvalifikačního centra. Návštěvníci se seznámili i se speciálními technologiemi výroby jako lepení křídel dveří, svařování hliníku či lakování.

Prohlídku výroby měl v režii vedoucí výroby a odpovědní mistři. Svářečskou školou provedl návštěvníky její vedoucí. Třetí a poslední sekce byla věnována prezentaci obchodních úspěchů a seznámení se zajímavými zakázkami, v rámci kterých jsou dlouhodobě dodávány kvalitní výrobky společnosti Pars Komponenty. Návštěvníci tak měli možnost poznat nejen samotnou výrobu a výrobky, ale mohli se také seznámit s vozy, v nichž jsou tyto komponenty použity.

Na den otevřených dveří přišlo cca 200 návštěvníků a zpětná vazba byla velmi kladná.

Pro připomenutí: Firma Pars Komponenty je rodinnou společností s více něž 20letou tradicí. Vyvíjí a vyrábí komponenty pro dopravní prostředky hromadné přepravy osob, se specializací na výrobu vstupních automatických dveřních systémů (do 160 km/h), výsuvných stupaček, plošin pro osoby s omezenou schopností pohybu, bočních oken a interiérových komponentů. Firma při svém vzniku navázala na tradici již neexistujícího podniku ve Studénce, ČKD Vagonka Studénka s historií sahající na počátek 20. století.