Pojďte se s námi vydat na cestu po blízké budoucnosti, inspirované myšlenkami vizemi předních adchitektů, urbanistů, designéřů, sociologů nebo vizionářů.
Víme, že civilizace na počátku nového cyklu 
očekává nové myšlenky. Vidíme je přicházet v podobě vzájemně provázaných procesů v technologiích, dopravě a urbanismu. Vidíme, jak proměňují podobu měst.
Jako zárodečný signál, že všechno je v pohybu.

PARSfuture-15 inno-future-14 PARSfuture-7

Města
Geoffrey West ve své legendární přednášce na TEDu vtipně definoval důvod, proč města projdou obrovskou proměnou.
V budoucnu se do měst přestěhuje až 95% obyvatel planety.
 Ve stovkách nově vzniklých megapolí budou žít desítky milionů lidí.
Důvod je zřejmý. Bude jím úspora z růstu. Na koncentrované ploše města, propojené cévním systémem dopravy, infrastruktury a komunikací, může člověk těžit ze synergií, které město nabízí.

Co tento fakt znamená pro stávající města?
Města projdou rozsáhlou re-urbanizací a obnovou. Každé město, každá oblast, dokonce každá čtvrť získá šanci na obnovu
 a novou definici. Na půdorysu stávajících měst tak mohou vznikat unikátní a nezaměnitelné prostory s vlastním svébytným výrazem.
Projekty úsporné, inteligentní a kreativní architektury zohlední požadavky na kvalitní veřejné prostory. Levnou a rychlou dopravu. Možnost úspory energií, nový přístup k okolí a přírodě, požadavek trvalé recyklace a dokonalého nakládání se zdroji a energiemi.
Ruku v ruce s estetikou, humorem, vědomím, že vytváření prostředí, které povzbuzuje, těší, rozvíjí, respektuje individualitu… rozvíjí člověka a slouží mu.
Města, která tohle pochopí, získají výhodu.  Doprava v tom bude hrát obrovskou roli.

PARSfuture-10 PARSfuture-13 PARSfuture-6

Doprava Města budou nutně vyžadovat dokonalá a detailní propojení.
Mobilita populace je podmínkou rozvoje měst.
Stávající systémy dopravy, organicky vzniklé z potřeb a možností dřívějších generací, dnes žalostně selhávají. Mobilita, založená na individuálním přemisťování lidí, zboží a statků, spojená s vlastnictvím dopravních prostředkům, přinesla energeticky nesmírně náročný způsob dopravy, který město a populaci zatěžuje. Ucpává jeho dopravní tepny, nutí vytvářet rozsáhlé obslužné systémy, spotřebovávat velké a zbytečné množství energie. Veřejná, levná a nejlépe bezplatná doprava bude tahákem a motivací pro rozvoj měst a jejich obyvatel.

Co můžeme očekávat?
 Veřejné dopravní prostředky zažijí renesanci.
Stávající infrastrukturu bude nutné posílit o nové systémy, které zrychlí mobilitu populace uvnitř měst. Lokálně dimenzované dopravní systémy, posilující identitu města, samočinné, inteligentní, bezobslužné a pohotové toho budou výrazem.

PARSfuture-1 PARSfuture-4 PARSfuture-3

Interiéry vozu
Ale pojďme k samotným dopravním prostředkům.
Jak bychom si vlastně přáli cestovat?
 Kolik času strávíme v budoucnu na cestách?
A nedal by se tento čas využít smysluplně? K práci. Zábavě. Hraní. Spolupráci?
Vyšší mobilita populace sebou nutně přinese zvýšený nárok na komfort cestování. Nikdo nebude chtít trávit čas během transportu neúčelně a trpně. Naopak. Čas, nutný po dobu transportu je potřeba proměnit ve výhodu. V posilující, inspirativní a zábavný způsob prožívání života. V moment, kdy můžete načerpat energii, dokončit práci, připravit se na jednání, potěšit se s rodinou nebo uzavřít obchody.
Nové a modernější dopravní jednotky projdou proměnou. Zvětšením prostoru pro cestující. Lepšími službami a demokratizací komfortu. Zajímavým programem, který prodchne cestu skutečným zážitkem.  Změnami v konstrukci, rychlosti a celkovém pojetí. Klíčem je prostor. Do budoucna bude práce designerů, architektů a konstruktérů znamenat změnu celkového přístupu k požadavkům a nárokům milionů cestujících.

Vidíme věci dopředu

YOUTUBE Sledujte video na našem kanále YT