Dveře vnější
Tvoří jeden ze základních komponentů vozidel hromadné přepravy osob, a to jak do požadovaných funkcí tak z hlediska bezpečnosti cestujících. Podle typu a určení vozidla mohou být dveře mechanicky, pneumaticky či elektricky ovládané. Křídla dveří pak mohou být lepené sendvičové konstrukce nebo rámové svařované nebo jen dřevěné. Podle požadavku zákazníka může být do křídla dveří různým způsobem vsazeno jednoduché bezpečnostní sklo, dvojsklo nebo jiná výplň.
Dveře vnitřní
Použití těchto typů dveří v interiéru vozidel omezuje rozsah požadovaných funkcí oproti vnějším dveřím a činí tak tento dveřní systém poněkud jednodušším. Rovněž tyto dveře mohou být ovládány mechanickým, pneumatickým nebo elektrickým pohonem, mohou mít samostatnou mikroprocesorovou řídící jednotku a mohou být vybaveny ochranami proti přivření cestujících.