Tvoří další ze základních komponentů vozidel hromadné přepravy osob. Podle typu a určení vozidla a podle požadovaných funkcí můžeme okna rozdělit na pevná, polospouštěcí, výklopná, posuvná a předsuvná, s vnějším rámem nebo bez něj, s možností použití jako nouzového výstupu. Pro zasklení oken mohou být, z hlediska požadavků na funkčnost a bezpečnost, použita jak jednoduchá bezpečnostní skla, tak bezpečnostní skla dvojitá, obojí v různém barevném provedení, s různými mechanickými a optickými vlastnostmi. Montáž oken do karoserie vozidla se obvykle provádí pomocí mechanických upevňovacích dílů nebo pomocí pryžových zasklívacích profilů nebo přímým vlepením do hrubé stavby vozidla