Tvoří speciální kategorii výrobků určenou pro nástup a výstup imobilních cestujících. Musí splňovat nejvyšší požadavky na bezpečnost provozu směrem k přepravovaným osobám. Jsou vybaveny vlastním mikroprocesorovým řídícím systémem, který zajišťuje plynulost a bezpečnost chodu a řadou samostatných bezpečnostních prvků. Plošiny podléhají striktním požadavkům zákonů a norem.