Společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. zřídila v únoru 2017 nové oddělení poprodejních služeb.

„Koupit kvalitní produkt je důležité, neméně důležité je však zajistit kvalitní a kvalifikovaný servis po dobu životnosti jednotlivých produktů“ – to platí zejména pro produkty, jejichž životnost je standardně patnáct až třicet let a v mnoha případech i podstatně déle. Proto se společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. rozhodla nastavit novou strategii obslužnosti zákazníků. 

Cílem této strategie i úkolem nových pracovníků oddělení poprodejních služeb je komplexní rozšíření systému péče o zákazníky, zlepšení standardu dodávek náhradních dílů, zvýšení nabídky servisních a opravárenských činností přímo u zákazníků, ale i možnost zabezpečení oprav jednotlivých komponentů přímo ve výrobním závodu ve Studénce.  V neposlední řadě samozřejmě zajištění technické pomoci i obchodně-technických informací.

Věříme, že tímto krokem zabezpečíme potřeby a požadavky  jednotlivých zákazníkům a dosáhneme standardu, který je obvyklý v oblasti zabezpečení poprodejních služeb ve 21. století.

Pro snadnější komunikaci byly zřízeny následující mailové adresy:

nd@parskomponenty.cz – pro veškerou komunikaci týkající se náhradních dílů

service@parskomponenty.cz – pro veškerou komunikaci ohledně záručního i pozáručního servisu, technického poradenství, technické pomoci atd.