Výsledky:

Výstupem vývoje byly tří prototypy dveřních systémů pro dopravní prostředky:

  • Elektricky poháněné předsuvné jednokřídlé dveře;
  • Výsuvná stupačka s vytápěním nášlapu;
  • Pohonný systém pro posuvné dveře,

Na prototypech byly provedeny všechny potřebné validační zkoušky a testy, které mohou ve svém výsledku vést ke vzniku a uplatnění chráněných technických řešení (užitné vzory, patenty, atd.).

1.Elektricky poháněné předsuvné jednokřídlé dveře :

Byl vyroben jeden prototyp elektricky poháněných vstupních předsuvných dveří dimenzovaných pro vlak do rychlosti 160 km/h. Vyrobený prototyp byl využit pro funkční a výzkumné testy v rámci zadání projektu.

Při testování funkce bočního zámku se ukázala výrazně vyšší tuhost uzamčení, zvláště pak v kombinaci se systémem čelních navaděčů. Zkoušky ukázaly, že boční zámek má potenciál použití i pro vlak o rychlosti do 200 km/h – tato cesta bude dále rozvíjena.

Obrázek1

2.Výsuvná stupačka s vytápěním nášlapu:

Byl vyroben 1 prototyp stupačky  a 2 zkušební vzorky –  vývojový mezikus s elektricky vytápěnou nášlapnou plochou (novinka). Konstrukce Stupačky byla řešena tak, aby se vešla do minimálního zástavbového prostoru a byla odolná znečištění  – samočistící konstrukce.

Při testech zkroucení nosné konstrukce vozu se ověřovala funkce nově navrženého systému adaptivního zavěšení stupačky, který automaticky eliminuje vliv zkroucení nosné konstrukce. Byly určeny mezní hodnoty, které ještě tento systém dokáže zvládnout.

Obrázek2

3. Pohonný systém pro posuvné dveře:

Byl vyroben jeden prototyp elektricky poháněných posuvných dveří a 2 funkční vzorky, v provedení „Interiérové jednokřídlé dveře“ a „Vstupní dvoukřídlé dveře“. Vyrobené prototypové vzorky byly využity pro funkční a výzkumné testy v rámci zadání projektu.

U obou dveřních systémů bylo dosaženo 63% shody používaných komponent – jako efekt důsledného používání modulární koncepce.

Obrázek3